Ympäristö huomioidaan sekä tuotannossa että kalusteissa itsessään

Kiinnitämme huomiota tuotteiden ja tuotannon ympäristövaikutuksiin. Olemme perusympäristövaatimuksien lisäksi panosteneet tuotannossamme jätteiden tehokkaaseen käsittelyyn, ympäristöystävällisempien aineiden testaukseen, lämmön talteenottoon tehdastiloissa, ylijämämateriaalien kierrätykseen ja hyväksikäyttöön sekä viimeisimpänä energiansäästöön ja lämmön talteenottoon tehdas- ja toimitiloissamme.

Vuosittain asetettavassa ja seurattavassa ympäristöohjelmassa linjaamme uudet kehityskohteet.

Laadukkailla tuotteilla pitkä elinkaari
Kalusteidemme korkea laatu ei tuo vain tyylikkyyttä ja käytettävyyttä, vaan myös pitkän käyttöiän ja muokattavuuden. Kalusteiden käyttöikä pitene, kun kalusteet suunnitellaan alusta alkaen muokattaviksi ja modulaariksi ja niiden valmistukseen käytetään laadukkaita ja kestäviä materiaaleja. Samaa kalustetta voidaan käyttää pidempään ja myymälän esillepanon tarpeiden vaihtuessa muokata palvelemaan uusia tarkoituksia. Näin kalusteista ei tule ympäristöä kuormittavia ns. kertakäyttökalusteita.

Kestävä kehitys

Ympäristövastuu
Pikval Oy on sertifioinut sekä laatu- (ISO 9001) että ympäristöjärjestelmänsä (ISO 14001). Raportoimme toiminnastamme vuosittain ja yrityksessämme toimii ympäristöryhmä, joka asettaa ympäristötavoitteita ja seuraa niiden toteutumista. Pikval Oy on myös mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoite on edistää energiatehokkuutta Suomessa osana kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa.

Motiva ebergiatehokkuussopimus

 Jätteiden määrän vähentäminen

Tuotteemme valmistetaan laadukkaista ja kestävistä materiaaleista, mikä takaa niille pitkän käyttöiän. Kalusteemme ovat myös muokattavia ja modulaarisia ja siten uudelleen käytettävissä muuttuviin tarpeisiin. Elinkaariajattelumme mukaisesti tuotteemme ovat kierrätettävissä ja vähennämme siten syntyvän jätteen määrää kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa. Valmistuksessa käyttämiemme kemikaalien määrää seurataan ja käyttöä valvotaan. Valitsemme käytettävistä raaka-aineista aina mahdollisimman ympäristöystävälliset vaihtoehdot tuotantoomme. Lisäksi seuraamme ja vähennämme liuottimista aiheutuvia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä.

Materiaalien uudelleenkäyttö
Tuotteitamme pakataan eri tuotantovaiheissa mm. kontteihin, joita voidaan käyttää uudelleen toimituksen myöhemmissä vaiheissa ja siten vähentää tarvittavien pakkausten määrää. Myös puiset kuormalavat käytetään uudelleen. Maalauksessa syntyvä liuotinjäte puhdistetaan ja toimitetaan uudelleen maalaamon käyttöön.

Kierrätys
Sekä toimistossa että tuotantotiloissa syntyvä keräyspaperi- ja -pahvijäte toimitetaan kierrätykseen raaka-aineena. Sen lisäksi tuotannossa syntyvä metallijäte kerätään ja toimitetaan raaka-aineena jatkojalostukseen.

Energia
Valmistuksessa syntyvä puru toimitetaan lähellä sijaitsevalle lämpövoimalaitokselle poltettavaksi. Myös muu energian tuotantoon kelpaava jäte, energiajae, kerätään ja viedään hyödynnettäväksi. Lisäksi puhdasta jätepuuta luovutetaan oman henkilökunnan käyttöön joko poltettavaksi tai muuten käytettäväksi. Omassa tuotantoprosessissa syntyvä lämpö otetaan talteen ja käytetään kiinteistön lämmitykseen.  Lämmön talteenotto tapahtuu myös kiinteistön poistoilmasta.

Loppukäsittely
Vähennämme kaatopaikkajätteen määrää tehokkaalla lajittelulla ja huolehdimme, että vaaralliset jätteet ovat ennen hävittämistä varastoitu oikein ja turvallisesti. Käytämme ympäristönhuollossa luotettavia kumppaneita, jotka omalta osaltaan vastaavat ympäristöturvallisuudesta.

 

puujäte

 

Comments are closed.