Materiaalinkäyttö tehostuu Pikvalilla

Pikval käyttää Vaajakosken tehtaallaan myymäläkalusteiden valmistuksessa eri materiaaleja, pääasiassa metalliraaka-aineita ja puuta.

Yhtiön ympäristöohjelman mukaisesti Pikval pyrkii toiminnassaan jatkuvaan kehittämiseen, ja huomiota kiinnitetään sekä tuotannon että lopputuotteiden ympäristövaikutuksiin.

Tehtaan materiaalinkäyttöä on tehostettu eri toimenpitein. Tuotannossa syntyneen puujätteen määrä on näin vähentynyt vuodesta 2014 vuoteen 2015 sadalla tonnilla. Tehtaan kokonaisjätemäärä laski vuonna 2015 noin 360 tonniin edellisvuoden noin 470 tonnista. Lasku on aikaansaatu kehittämällä toimintaa sekä tuotesuunnittelussa että tuotannossa.

Pikval tunnistaa ympäristövastuun osana kestävää kehitystä. Perusympäristövaatimusten täyttämisen lisäksi yhtiö panostaa tuotannossa jätemäärän vähentämiseen ja jätteiden tehokkaaseen käsittelyyn, kierrätyksen ja uudelleenhyödyntämisen lisäämiseen sekä energia- ja resurssitehokkuuteen.

Pikvalin tuotteet valmistetaan laadukkaista ja kestävistä materiaaleista, mikä takaa niille pitkän käyttöiän. Kalusteet ovat myös muokattavia ja modulaarisia ja siten uudelleen käytettävissä muuttuviin tarpeisiin. Elinkaariajattelun mukaisesti kalusteet ovat kierrätettävissä ja näin syntyvän jätteen määrää voidaan vähentää kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.

Pikval Oy noudattaa toiminnassaan sertifioituja laatu- (ISO 9001) ja ympäristöjärjestelmiä (ISO 14001). Toiminnasta raportoidaan vuosittain, ja yhtiössä toimii ympäristöryhmä, joka asettaa ympäristötavoitteita ja seuraa niiden toteutumista. Pikval Oy on myös mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoite on edistää energiatehokkuutta Suomessa osana kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Kalevi Koistinen
Puh. 020 7121 615
kalevi.koistinen(at)pikval.fi

Strateginen ostaja
Jonne Kilpikoski
Puh. 020 7121 624
jonne.kilpikoski(at)pikval.fi

Comments are closed.